ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szerződési Feltételek alapfogalmai 

Szolgáltató adatai 

Neve: Indigo Collections Kft.

Címe: 1107 Budapest Árpa ut. 1

Adóigazgatási azonosítószám: 12014866-2-43

Cégjegyzék száma: 01-09-367763
 

A Vásárló 

Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
 

A Szállító 

Az Indigo Collections Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).
 

Webshop Szerződési Feltételek célja 

Az Indigo Collections Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.A Webáruház Szerződési Feltételei az Indigo Collections Kft., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
 

A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele 

A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
 

A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya 

Az Indigo Collections Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.
 

A Webáruház-szolgáltatás 

Az Indigo Collections Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.  

A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása 

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Indigo Collections Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A beérkezett megrendelésről a Vásárló visszaigazolást kap, valamint  amennyiben a megrendelt áru(k) elküldése 2-3 munkanapon belül nem lehetséges, e-mailben vagy telefonon értesítést kap a Vásárló a megrendelésének teljesítéséről.

Megrendelés módosítása, törlése 

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.
 

Fizetési feltételek 

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással az Indigo Collections Kft. számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Az Indigo Collections Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Lehetősége van a Vásárlónak a megrendelt termék(ek) üzletünkben való személyes átvételére is.
 

Szállítási módok 

Futárszolgálattal történő szállítás átutalással

A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget.

A szállítás díja a megrendelt termékek súlyától függ, a Futárszolgálat árszabása alapján kerül megállapításra.  

Futárszolgálattal történő szállítás utánvéttel 

Az összeget a Vásárló az átadó Futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget.

A szállítás díja a megrendelt termékek súlyától függ, a Futárszolgálat árszabása alapján kerül megállapításra.
 

Sikertelen kézbesítés 

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az Indigo Collections Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.
 

A Vásárló jogai és kötelezettségei 

A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhez vételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
 

Adatvédelmi Nyilatkozat 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Indigo Collections Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról, melyek a Vásárló azonosításához szükségesek:

- Név-

Szállítási cím

- Elektronikus levelezési cím

- Elérhetőségi telefonszáma Választhatóan megadható adatokt:

- Egyéb közlendő

- Számlázási cégnév

- Adószám a számlázáshoz

A megrendelések kiszállítása érdekében az Indigo Collections Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

 Megrendelő neve

 A teljes Szállítási cím

 Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

 A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

 Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat az Indigo Collections Kft. részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.


Személyes adatok módosítása 

Megadott személyes adatait a Vásárló emailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.  

Észrevételek

A Indigo Collections Kft. szívesen fogad bármilyen észrevételt szolgáltatásáról, termékeiről, weboldaláról, legyen az dicsérő jellegű vagy építő kritika. Igyekszünk bármilyen teljesíthető igénynek gyorsan és pontosan eleget tenni. Törekszünk az e-mail címünkre (office@indigo-info.eu) beérkező bármilyen észrevétel 72 órán belüli megválaszolására. 

A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Indigo Collections Kft. általános szerződési feltételeit.